Σύνθεση Princess

Σύνθεση Princess

Κωδικός: 00615
Η σύνθεση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου αλλά και το σχέδιο που θέλετε.
Η σύνθεση της φωτογραφίας έχει διάσταση 190cm.