Σύνθεση Ικαρος

Σύνθεση Ικαρος

Κατηγορία: ΣΥΝΘΕΤΟ
Κωδικός: 00294

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ ΜΕ ΔΑΙΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΑ.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 ΜΕΤΡΑ.